• Bolig er et synlig bevis på personlig velstand og sosial status, et symbol som for noen kanskje blir særlig viktig når en som følge av pensjonering mister status knyttet til arbeidsliv, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Kjøita i Kristiansand, et eksempel på et område i Kristiansand hvor gruppen "godt voksne" eller "seniorer" velger å flytte til. FOTO: Vegard Damsgaard

Vil alle eldre bo i blokk?

Det er ikke slik at preferansene for bolig hos eldre varierer i takt med fargen på håret. Likevel er utvalg av boligtyper tilrettelagt for eldre husholdninger relativt smalt.