Det går litt i rykk og napp, og noen ganger er det to skritt tilbake og ett fram. Men trendene i verdens finansmarkeder er klare: Det går nedover. Ser man seks måneder bakover i tid, har Oslo Børs falt 16 prosent. Den tyske børsen er ned 21 prosent, den japanske hele 28 prosent. At amerikanernes berømte Dow Jones har klart seg med et fall på åtte prosent, skyldes nok at USAs innenriksøkonomi er i bedring, og at utenriksøkonomien veier langt mindre enn i eksportland som Norge, Tyskland og Japan.

Og apropos eksport: I den samme seksmånedersperioden har oljeprisen falt med ytterligere 37 prosent. Vi for vår del blir ikke overrasket om den synker under 30-dollarsmerket på nytt og beveger seg i retning 20 dollar fatet.

Den klassiske og enkle, men også langt på vei korrekte forklaringen på slike finanstrender, er at frykten vinner over grådigheten. For det som styrer investorers opptreden, er hvilke forventninger de har til fremtiden. Ser de for seg at aktuelle investeringer vil gi svak eller negativ avkastning, er det bedre ikke å kjøpe — alternativt selge dersom man allerede eier. Når mange nok danner seg den samme oppfatningen, oppstår et salgspress som automatisk gir kursfall.

Vi merker oss med interesse hva Oddvar Frigstad sa om dette i lørdagens reportasje. Frigstad er en erfaren finansanalytiker og -investor som har forvaltet Bjarne Skeies finansielle milliardplasseringer i snart ti år, og med suksess. Han peker på at realøkonomien, som enkelt uttrykt dreier seg om folks jobb, bolig og forbruk, kan tåle finansielle uro- og nedgangsperioder uten å ta skade. Men dersom pessimismen og prisfallet når boligmarkedet, blir situasjonen straks verre.

Frigstad har utvilsomt rett. Så er naturligvis spørsmålet hva som må skje før stemningen smitter over fra finans- til boligmarkedene. Her hjemme viser riktignok boligprisene større geografiske variasjoner enn vi har vært vant til, men selv ikke i Rogaland er det riktig å snakke om krise. Legg til at de fleste fortsatt har jobb, og at Norge har solide statsfinanser, så ser vi ingen grunn til å male fanden på veggen.

Det som styrer investorers opptreden, er hvilke forventninger de har til fremtiden