Slutt med e-valg

En god del kommuner har prøvd ut et valgsystem med elektronisk stemmegivning.