Kontantstøtte for eldre

Demokratene er positiv til å prøve ut en frivillig kontantstøtteordning i Norge