Dyreslakting

DYREVELFERD: Jeg ønsker å komme med en muligens noe brutal betraktning.