Sårbare småsamfunn

Skulle hjørnesteinsbedriften Konsmo Fabrikker mot formodning komme i problemer, er fallhøyden stor i det samme nedslagsfeltet som i dag nyter godt av dens direkte og indirekte sysselsettingseffekter.