Svaret er i Bibelen

Bispesaken: Kan vi ikke bare se i bibelen hva som er rett, eller er det siste utvei?