Beatkunst i Kristiansand

Kristiansand har vært heldige. De har fått hånd om en betydelig kunstsamling fra legen Reidar Wennesland (1908–1985).