La studenter være studenter

Samtidig som at konkurransen om arbeidsplassene etter studiene blir tøffere, må flere og flere studenter ta deltidsjobb for å få endene til å møtes.