• Når du handler på lokalbutikken, er du med på å bidra til et aktivt og livskraftig lokalsamfunn, skriver innsenderen. Bildet viser nærbutikken Matkroken Indre Årsnes i Høvåg. FOTO: Anette Os

Hvorfor velge nærbutikken?

240 nærbutikker over hele landet gjennomfører nå en kampanje for lokal handel. Hvorfor er det så viktig?