Uendret styringsrente

For å uttrykke det folkelig: Norges Bank tok til vettet.