Planene for Lumber

Etter noen tilpasningsrunder foreligger nå en ny versjon av planen for å utvikle det slitne Lumber-området i Vågsbygd i Kristiansand.