Aftenposten skrev onsdag om en 20-åring fra Oslo som ble fengslet i fire uker uten spesielle restriksjoner, men som likevel ble holdt isolert i 12 dager på Ila fengsel og forvaltningsanstalt.

For å holde varetektsfanger isolert, må fengslene ha en rettslig kjennelse. Men ifølge Aftenposten benytter Ila og andre fengsler seg av en unntakshjemmel hvor det heter at isolasjon kan tillates uten denne kjennelsen når «bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold» gjør det nødvendig.

Norge har tidligere fått kritikk av både Europarådets torturkomité og FNs torturkommisjon for å benytte isolasjon i varetekt for ofte. Praksisen er blitt omtalt som både tortur og brudd på menneskerettighetene. Våre fengsler kan ikke fortsette å bruke metoder som er i strid med både norsk og internasjonal lov.