Dårlig forslag for barn og foreldre

Problemet i dag er ofte at det tar for lang tid å få satt i verk tiltak ved fare for vold eller overgrep mot barn.