EU og freden

Tildelingen av fredsprisen er en anerkjennelse av det store fredsskapende arbeidet i EU.