• IMPORT: Artikkelforfatteren mener at om ikke arealpolitikken i landbruket endres, må Norge basere seg på økt import av matvarer i fremtiden. FOTO: SCANPIX

Et Norge uten nok mat?

Den nylig vedtatte landbruks— og matmeldinga fastslår at vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten i Norge.