Første utredning

Det er strategisk klokt å legge føringer for en frivillig sammenslåing nå før det i fremtiden kanskje kommer et statlig pålegg om tvangssammenslåing.