Sivilforsvaret – 75 år i tjeneste for befolkningen

I 1936 ble Lov om foranledninger av ikke-militær art mot luftoverfall vedtatt av Stortinget. Denne ordningen regnes som opprinnelsen til Sivilforsvaret, som dermed markerer 75-års jubileum i år.