Motbør for Frp

Det kladder for Frp bare tre måneder før lokalvalget i september.