Dette er ikke unaturlig. Det som er problematisk, er at båteierne utviser dårlig folkeskikk ved å legge seg sidelengs ved bryggene, og dermed oppta uforholdsmessig stor plass. Derfor må parkvesenet snarest mulig få satt opp skilt langs brygga som påbyr akterfeste for samtlige båter. Det bør også være en tilsynsordning som sørger for at ordningen blir respektert.

De store yachtene avspeiler imidlertid at Sørlandet er trekkplaster på båtfolket, og det skal vi være glade for. Det avspeiler imidlertid også at det fins altfor få områder som er tilrettelagt for så vel lokalt som tilreisende båtfolk. Det bør være et mål for Kristiansand, og alle andre sørlandskommuner, å tilrettelegge tilstrekkelig med brygger og søppelmottak for båtturistene.