Alt kan bli bedre med ett Agder

Visjonære argumenter blir ikke tillagt vekt så lenge nei til ett Agder-organisasjonen snakker om konkrete problemer. Men det ironiske er jo at disse problemene har vi allerede i dag i Aust-Agder. De er ikke noe som vil komme med ett Agder, dette er tvert om problemer som langt på vei kan løses med et felles fylkesting.