KrF under press

Kristelig Folkeparti presses kraftig av Fremskrittspartiet i Kristiansand og Vennesla i valgkampen.