Mer helgearbeid

Noe ser ut til å ha skjedd i debatten om ufrivillig deltid.