Uholdbar overtid

Visjonen til Sørlandet sykehus, «Trygghet når du trenger det mest», lyder hult når en ser hvor stor arbeidsbelastning enkelte leger kan ha.