• Enighet: Legeforeningens leder Hege Gessing (til v) og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er enige om den nye forskriften for fastleger.

Pasientvennlig reform

Dett er en forskrift som ikke går like langt som statsråden først foreslo, og som KS fortsatt ønsker seg, men er likefullt en forskrift som gir pasientene bedre rettigheter enn hittil.