Egoismen råder

Tre OL-deltakere fra Sørlandet, tre NM-nei. Det er bare trist – særlig siden to av forfallene er pinlig tynt begrunnet.