Terrorkamp med nye midler

Ved inngangen til år 2010 er verdens oppmerksomhet rettet mot Jemen.