Når premissene ikke holder

Jeg er ikke sensor eller dommer. Jeg står ikke over dem jeg kritiserer.