Regional plan for kristiansandsregionen

Gjennom godt samarbeid i kristiansandsregionen har vi klart å finne omforente løsninger som legger til rette for vekst samtidig som viktige miljøhensyn ivaretas.