Om snørydding og oppvekstvilkår

Barnehagene har i dag en minimumsbemanning og topper sykefraværsstatistikken. Ingen har ennå prøvd å se om økt bemanning vil gjøre utslag på fraværet.