Respektløs opptreden

Den nye, ledende biskopen i Den norske kirke skal ha sitt sete i Trondheim og Nidaros bispedømme. Regjeringen klubbet gjennom den omstridte bispesaken i statsråd i går. Avgjørelsen kom ikke som noen overraskelse.