Lære for livet

Skal utdanningssystemet vårt være tilpasset hva ungdommene selv er interessert i, eller hva samfunnet trenger?