• trafikken_oeker1.jpg FOTO: Tore André Baardsen

Bilparken og trafikksikkerhet

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen en betydelig reduksjon i de bilrelaterte avgiftene.