Hva gjør vi i dag?

Først kortversjonen av Krystallnatten: Natten mellom 9. og 10. november 1938 går Hitler og nazistaten i gang med den store jødeforfølgelsen i Tyskland.