• Farsunds Eilert Sundt er en gammel, god skole med tunge tradisjoner. En identitetsskapende dannelsesinstitusjon og byens siste offentlige identitetsmarkør. Slikt legges ikke bare ned. Utenkelig. FOTO: Kjartan Bjelland

Hyling fra Lyngdal eller sinne fra Farsund

Fylket kjører en prosess som skal ende opp i to videregående skoler i Listerregionen. Fylket utpeker en skole i vest og overlater til kommunene å krangle om lokalisering i øst.