• Vi har store områder vernet areal i fjellet på Sørlandet. Andre områder som ikke er vernet vil være utsatt for støy og forstyrrelser dersom lovforslaget går gjennom, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra et tidligere europamesterskap i snøskuterkjøring i Valle. FOTO: ARKIV

Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Det er fjellvettregelen regjeringen bør følge, når de i disse dager utformer forslaget til ny snøskuterlovgivning i Norge. Regjeringen er nødt til å ta på alvor den bekymringen for natur og friluftsliv som er avdekket i høringsrunden.