Norsk matkultur må respekteres

Det finnes både religiøse grupper og vegetarer som ikke spiser svinekjøtt, et valg som selvsagt skal respekteres.