Høyres formuesskatt

Det er vanskelig å se at svaret på rop om bedre offentlige tjenester er å redusere inntektene ved å fjerne formuesskatten.