Ned fem kilo i fasten?

Den 40 dager lange fastetiden avsluttes med den stille uke.