Avgangsalder i arbeidsmiljøloven

Regjeringen starter med feil gruppe eldre arbeidstakere.