Skuffende miljøbudsjett

I statsbudsjettet er posten på den såkalte belønningsordningen for storbyene redusert fra 1013 til 975 millioner.