• Artikkelforfatterne vil sterkt anbefale å beholde grunnstrukturen i dagens rammeplan, hvor målene først og fremst retter seg mot hvilke opplevelser pedagogene skal gi barna, ikke hvilke spesifikke kunnskaper og ferdigheter barna skal måles mot. FOTO: NTB SCANPIX

Agderprosjektet - behov for diskusjon

Vi reagerer på iveren etter å fastsette konkrete læringsmål for det enkelte barnet. Dette mener vi er i strid både med lovverk og rammeplan.