• Kjersti Toppe mener det er uhørt at Sørlandet Sykehus vurderer ett storsykehus for Agderfylkene. FOTO: Tore André Baardsen

Bevisste sykehustilsløringer

Stortingets sykehusvedtak den 17. juni om en nasjonal helse— og sykehusplan kan oppfattes på flere ulike måter.