• Harsvik trekker fram rehabiliteringen av og driften av fullriggeren Sørlandet i sin hyllest av Olav D. Kongevold. Her under innseiling til Kristiansand tidligere i år. FOTO: Erling Slyngstad-Hægeland

Olav D. Kongevold: En bauta i vår seilskutehistorie

Mandag 7. juli fylte Olav Damar Kongevold 85 år. I løpet av sitt liv har han gjort karriere i sjøforsvaret, handelsflåten og etterretningstjenesten. Men ikke minst står han bak rehabiliteringen og driften av Sørlandets stolthet, fullriggeren Sørlandet i tiden fra 1978 til 1998.