• Avsløringen av forholdene i butikkjeden Lime Minipris viser hvor effektfullt det er når offentlige etater samler kreftene, skriver innsenderen. FOTO: B e, Torstein

Handlekraftig samarbeid må til

Arbeidsmarkedskriminaliteten er i økende grad en del av multikriminelle nettverk.