Hurra for Karmel-instituttet!

Frå ca. tusen år før Kristus, ved David sitt kongedøme, reknar jødane landet Israel som sin stat.