Finansiering

I disse dager er Norge/Europa truet av en islamistisk terrorgruppe.