• legemidler1 (scanpix).jpg FOTO: Scanpix

Oftere mangel på legemidler

Det er meget bekymringsfullt at apotekene ikke kan skaffe viktige og mye brukte legemidler.