Religiøse hodeplagg må selvsagt forbys

Demokratene er sterkt uenig i at det skal åpnes opp for hijab og turban hos politi og dommere.