• Soldater og offiserer samlet i en rolig stund i Afghanistan. Med seg hjem til Norge har de gode erfaringer som HV har bruk for, skriver innsenderen. FOTO: Heimevernet

De viktige veteranene

Én av elleve heimevernsoldater har vært i internasjonale operasjoner.